Caffi PorthdinLLAEn > GrŴpiau

Dewch i Gaffi Porthdinllaen gyda eich grŵp, er mwyn manteisio ar ddisgownt.

Os ydych yn aelod gyda grŵp o gerddwyr, beicwyr, golffwyr neu gyda grŵp o’ch teulu/ffrindiau, cysylltwch gyda ni ymlaen llaw er mwyn holi am ein disgownt grŵp.

Ymholiadau grŵp ar y wê

Enw:
Grwp:
Cyfeiriad:
Ffôn:
Ymholiad: