Caffi PorthdinLLAEn > Newyddion

2016 Newyddion

16.11.16 Caffi Porthdinllaen Wedi Cau Am Y Gaeaf

Rydym wedi cau am y gaeaf yn awr. Diolch i'n ffrindiau a'n cwsmeriaid ac edrychwn ymlaen i'ch gweld chi yn 2017!

llinell

25.03.16 Mae Caffi Porthdinllaen AR AGOR yn awr!

Rydym wedi agor yn awr ar gyfer 2016 ac edrychwn ymlaen i weld cwsmeriaid hen a newydd.

llinell

2015 Newyddion

06.11.15 Caffi ar gau am y Gaeaf!

Rydym wedi cau yn awr am y gaeaf, diolch i chi am eich cwsmeriaeth a gobeithiwn eich gweld i gyd yn 2016.

llinell

07.04.15 Mae Caffi Porthdinllaen AR AGOR yn awr!

Rydym ar agor 10yb - 5yh. Efallai y byddwn yn cau ynghynt os yw'r tywydd yn ddrwg - ffoniwch 01758 721 244 i holi.

Edrychwn ymlaen at weld ein cwsmeriaid ffyddlon a chwsmeriaid sy'n galw heibio o'r newydd yn 2015!

Cofion gorau oddiwrth Marian, Wenna a'r criw.

line

2014 Newyddion

03.11.14 Caffi ar gau am y Gaeaf

Mae Caffi Porthdinllaen wedi cau am y gaeaf yn awr.

Diolch i chi i gyd am eich cwsmeriaeth a gobeithiwn eich gweld i gyd yn 2015!

line

01.08.14 Oriau Agor Awst

Rydym ar agor bob dydd 10yb - 6yh

Edrychwn ymlaen i weld ein cwsmeriaid ffyddlon a chwsmeriaid sy'n galw heibio o'r newydd.

line

24.03.14 Caffi Porthdinllaen yn agor ar Fawrth 28!

Isod mae ein Oriau Agor am 2014:

Ar agor o Mawrth 28 ( pan nad oes gwyliau ysgol) ar Ddydd Gwener, Dydd Sadwrn, Dydd Sul
a Dydd Mercher
o 10yb - 4.30yh

Gwyliau'r Pasg - ar agor bob dydd 9yb - 5.30yh

Oriau agor o Sulgwyn ymlaen yn dod yn fuan

Edrychwn ymlaen i weld ein cwsmeriaid ffyddlon a chwsmeriaid sy'n galw heibio o'r newydd.

Cofion gorau oddiwrth Marian, Wenna a'r criw.

2013 Newyddion

04.11.13 - Mae Caffi Porthdinllaen wedi cau yn awr dros fisoedd y gaeaf
Diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth eleni.

Byddwn yn ailagor ym mis Mawrth 2014 - cofiwch gadw llygaid ar y wefan er mwyn cael gwybod y dyddiad yn nes i'r amser.

Edrychwn ymlaen i'ch gweld y flwyddyn nesaf!

17.06.13 - Gofynnwch am ein CERDYN FFYDDLONDEB pan fyddwch yn prynu coffi!

2012 Newyddion

22.10.12 - Chili a 'Jam' 26ain / 27ain Hydref

 

(Cliciwch ar y poster i'w chwyddo)

16.10.12 - Surfs Up!
Quote a break between whistling sands and Towyn beach to receive a 10% discount off your purchases over £5.00

Mewn ymdrech i hysbysebu ein Caffi poblogaidd rydym wedi sefydlu gwefan newydd, rydym yn gobeithio byddwch yn mwynhau ei defnyddio, ac wrth gwrs, rydym hefyd yn edrych ymlaen i’ch cyfarfod yn fuan.